LOG IND

0 varer
 

*Alle priser er ekskl. moms og ekspeditionsgebyr.


Har du brug for hjælp er du meget velkommen til at kontakte os direkte. Få gode råd og ideer til anvendelse af Mindshops produkter.

MINDSHOP
Uranienborg Alle 24
DK-2860 Søborg
(+45) 3966 7900
post@mindshop.dk

Handelsbetingelser

 Salgs- og handelsbetingelser

Produktinformation

På MINDSHOP oplyses varens væsentlige egenskaber. Kontakt os for yderligere oplysninger eller spørgsmål. Der tages forbehold for udsolgte eller udgåede varer og for prisstigninger og tastefejl.

 

Priser

Alle priser er dagspriser og er kun gældende på bestillingsdagen. Prisændringer kan forekomme. Alle priser er opgivet i DKK og er eksklusiv 25% moms. Momsen pålægges det endelige beløb inden betaling. Priserne er kun gældende i Danmark, ekskl. Færøerne og Grønland.

 

Ordreafgivelse

Ordrer kan afgives på www.mindshop.dk, pr. brev, på telefon 3966 7900 eller e-mail og alle ordrer er bindende for kunden, når MINDSHOP har modtaget ordren.

Bestilling

Vælg den eller de ønskede titler, og tryk på "Læg i kurv". I øverste højre hjørne af sitet kan du se, hvor mange titler du har lagt i kurven. Du kan til enhver tid klikke på "Min indkøbskurv" og slette titler eller lægge flere eksemplarer i kurven.
Når du er klar til køb, klikker du på "Min indkøbskurv" og dernæst på "Gå videre".
På den side skal du indtaste dine adresseoplysninger.
Hvis du allerede har en brugerprofil hos mindshop.dk, kan du vælge at logge ind for ikke at taste dine adresseoplysninger påny. Klik på "Brug denne adresse". 
Har du spørgsmål til bestillingen eller leveringen, skal du straks kontakte os.

 

Forsendelsesomkostninger

Alle ordre tillægges 100,00 kr. som dækker porto, emballage og administration. Beløbet er det samme uanset, hvor meget du køber, så længe det er indenfor Danmarks grænser.

Undtaget herfra er varer, der afhentes hos MINDSHOP, eller de produkter, der skal sendes med fragt. Forsendelser til de øvrige nordiske lande, øvrige lande i Europa eller resten af verdenen, beregnes særskilt hver gang.

 

Levering

MINDSHOP foretager levering på det aftalte leveringstidspunkt. Med mindre andet er angivet for det enkelte produkt er den forventede leveringstid indenfor 10 dage. Se mere om levering. 

 

Godkendelse som køber

Såfremt MINDSHOP ikke godkender kunden som bruger, skal kunden betale for varerne ved modtagelse af ordrebekræftelsen (sendes som email).  Når vi har registreret betaling fremsendes dine bestilte materialer. Det samlede beløb overføres elektronisk via netbank til MINDSHOPs bankforbindelse:

Handelsbanken – Ikast afdeling

Konto 7641-0001245657

 

Betalingsbetingelser

Faktura:

Er kunden godkendt som bruger fremsender MINDSHOP faktura for varen i umiddelbar tilslutning til varens levering. Beløbet er forfalden til betaling ved modtagelse af varerne.

Ved betaling senere end 5 hverdage efter fakturadato er MINDSHOP uden afgivelse af rentepåkrav berettiget til at opkræve og kunden forpligtet til at betale den fastsatte morarente fra fakturaens forfaldstidspunkt.

Varen forbliver MINDSHOPs ejendom, indtil samtlige fakturaer samt eventuelle renter er betalt til MINDSHOP.

Elektronisk faktura:

Offentlig virksomhed med EAN-nr. modtager faktura elektronisk.Privat virksomhed der ønsker elektronisk faktura skal kontakte MINDSHOP for nærmere aftale.

Kontant ved personlig afhentning:

Du kan også vælge at besøge os personligt og hente varerne direkte.

 

Reklamationsret

Opdager du mangler ved det leverede, eller svarer det leverede ikke til det bestilte, skal du kontakte MINDSHOP på post@mindshop.dk eller tlf. 3966 7999 inden rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen eller manglen. Med kunderservice aftales nærmere om levering af korrekte varer, om eventuel tilbagebetaling og om refusion af dine forsendelsesomkostninger. 

Returnering af varer (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fuld fortrydelsesret af de varer, som du køber på mindshop.dk. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor varen leveres til dig. Varen skal være afleveret til Post Danmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen, og du betaler selv porto. Varen skal tilbageleveres i ubrudt emballage og i samme stand, som ved leveringen.

Returvarer skal sendes direkte til:

MINDSHOP v/Konsulentgruppen INNOVATOR
Uranienborg Alle 24

DK-2860 Søborg
Telefon: (+45) 39 66 79 00

Når lageret modtager varer retur fra dig, sørger vi efterfølgende for kreditering af din faktura, ligesom vi indsætter dit tilgodehavende på din konto.

 

Licensaftaler og copyright

Alle rettigheder til mindshop.dk tilhører Konsulentgruppen INNOVATOR – MINDSHOP. Alle produkter i webshoppen er nævnt med vores leverandørers og producenters tilladelse. Enhver mangfoldiggørelse af tekst, illustrationer eller andre produkter fra MINDSHOP er forbudt i henhold til Lov om Ophavsret. Forbuddet gælder alle former for mangfoldiggørelse ved trykning, fotografering og elektronisk databehandling.Mangfoldiggørelse af materialer fra MINDSHOP er kun tilladt, når de er dækket af særlige licensaftaler. En licensaftale er ikke en distributionslicens.

Copyright - andre vilkår

Du må ikke reproducere, udgive, distribuere, udsende i medierne, digitalisere, redigere, fremstille afledte materialer, udlåne, sælge, udleje, lease, overføre eller rundsende – i sin helhed eller dele heraf. Enhver ikke aftalt præsentation (også ikke-interne seminarer, workshopper, kurser, klasseundervisning mv.), kopiering, kommerciel udnyttelse eller anden uautoriseret brug er forbudt uden udtrykkelig skriftlig aftale med MINDSHOP. Der tages forbehold for alle rettigheder, som ikke måtte være nævnt udtrykkeligt her.

Copyright - rettigheder og varemærker

Producenterne af materialerne er indehavere af alle rettigheder, interesser, titler, copyrights, varemærker og andre registreringer, som er indeholdt i materialerne og andre varemærker og logoer, som er registrerede varemærker og varemærker, som er ejet af producenterne i USA og en række andre lande. Du skal være opmærksom på alle copyright og varemærke angivelser.

 

Ansvarsbegrænsning og forbehold

 For at handle på mindshop.dk skal du være indforstået med disse salgs- og handelsbetingelser. MINDSHOP er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser hos  Post Danmark. MINDSHOP kan ikke garantere, at mindshop.dk til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri, og MINDSHOP kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger af brug af www.mindshop.dk.dk..., såsom problemer med internetopkobling og anvendelse af ikke-tidssvarende pc’er og programmer. MINDSHOPs erstatningsansvar er begrænset  til et beløb svarende til betalingen for den/de varer, der begrunder erstatningsansvaret. MINDSHOP er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt avance, tabte data og disses reetablering, skader forårsaget af edb-virus, tab af goodwill samt andet indirekte tab.

Alder

Du skal være mindst 18 år for at købe varer på mindshop.dk Ved bestilling af varer eller andre tilbud på mindshop.dk bekræfter du, at du er 18 år eller derover.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist om handel på mindshop.dk og om disse vilkår afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole.

 

Administration
Administration af salg i MINDSHOP håndteres af:

MINDSHOP v/Konsulentgruppen INNOVATOR
Uranienborg Alle 24 DK-2860 Søborg
Telefon: (+45) 39 66 79 00
E-mail: bestilling@mindshop.dk
CVR-nr: DK 18 12 89 85