LOG IND

0 varer
 

*Alle priser er ekskl. moms og ekspeditionsgebyr.


Har du brug for hjælp er du meget velkommen til at kontakte os direkte. Få gode råd og ideer til anvendelse af Mindshops produkter.

MINDSHOP
Uranienborg Alle 24
DK-2860 Søborg
(+45) 3966 7900
post@mindshop.dk

SOQ – måling af det innovative klima

SOQ – måling af det innovative klima
Klik for at forstørre
Pris: Kr. 500,00
Lagerstatus: På lager
Produkt No.: SOQ
Gennemsnitlig vurdering: Ikke vurderet

SOQ – Måling af en virksomheds innovative klima

Baggrund
En vigtig forudsætning for at udvikle sig i en given innovativ retning er, at virksomheden eller i hvert fald dele af den besidder et godt klima for kreativitet og forandring. Ved klima forstår vi: gentagne mønstre for opførsel, holdninger og følelser, som karakteriserer livet i organisationen. Klimaet kan vi ændre på forholdsvis let også på kort sigt, i modsætning til kulturen, som afspejler organisationens dybereliggende fundament (værdier, traditioner og historie), og som er væsentligt tungere at flytte på.

Det gode klima har en gavnlig virkning på de organisatoriske og psykologiske processer: planlægning, beslutningstagning, samarbejde, problemløsning, motivation og engagement. Flere undersøgelser har vist, at et godt klima har særdeles stor indvirkning på de kreative ressourcer, og dermed på virksomhedens resultat.

Det innovative klima kan måles
Den svenske forsker Professor Göran Ekvall udviklede i midten af firserne en model til måling af klimaet. Dermed kan en virksomheds evne til nytænkning og innovation gøres målbart. Den model, han fandt frem til, sondrede klart mellem virksomheder, der var innovative, og virksomheder der kunne betegnes som stagnerende. De innovative virksomheder investerede i nye produkter, som øgede sandsynligheden for overlevelse på lang sigt, og klarede sig derfor godt kommercielt. De stagnerende havde ikke held med at skabe nye produkter, og var i vanskeligheder kommercielt.

Ekvalls model er i årene derefter blev videreudviklet og raffineret af en forskergruppe i Buffalo (CPS-B) ledet af Scott Isaksen. Den nuværende model, som er blevet efterprøvet i ca. 15 år bliver kaldt SOQ (Situational Outlook Questionnaire) og måler klimaet ved hjælp af ni parametre:

 • Udfordring og involvering
 • Frihed
 • Tillid og åbenhed
 • Idetid
 • Risikovillighed
 • Legelyst og humor
 • Konfliktløsning
 • Idestøtte
 • Debat

Oftest anvendes kun økonomiske nøgletal til at beskrive en virksomheds sundhedstilstand, men SOQ vil med sin score for hver af disse ni parametre kunne supplere billedet af virksomheden.
Eksempel: CPS-B gruppen anvendte SOQ modellen på den administrative gruppe i Pittsburg Symfoniorkester, hvor man havde klaget over, at der var en meget dårlig stemning. Efter scoringen af de ni parametre fik deltagerne lov til selv at vælge de områder ud, der skulle arbejdes videre med.
I løbet af ganske få måneder kunne man konstatere en stærkt forbedret intern kommunikation i hele orkestret som et væsentligt resultat. Opbygningen af en butik med orkestrets egne udgivelser var et andet og uventet resultat af miljømålingen.

Hvad kan klimamåling med SOQ bruges til?
Klimamålingen kan give svar på spørgsmål som:

 • Hvad er vores klima niveau i forhold til tilsvarende virksomheder?
 • Hvor er vi stærke og hvor er vi svage?
 • Hvad er årsagerne til lave scorer?
 • Hvilke mulige forbedringsaktiviteter kan vi foretage?

En uafhængig amerikansk undersøgelse har vist, at virksomheder, der scorer højt på de 9 klimaparametre har:

 • Højere kvalitet af produkter og services
 • Større markedsandel
 • Forøget indtjening
 • Øget produktivitet

En forbedring af det innovative klima giver altså ikke blot større kreativitet og evne til forandringer, men samtidigt en forbedring af produktiviteten.

Skriv Anmeldelse
Dit navn:


Beskrivelse: Notat: HTML godkendes ikke!

Vurdering: Dårlig            God

Skriv koden fra kassen nedenunder:

Der er ingen ekstra billeder for dette produkt.